logó
címfotólogó

Útmutató

„A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.”
„A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttműködni.”

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy a temetkezési törvény ezen alapelveit szem előtt tartva melyek a főbb teendők a halálesetet követő időszakban.

A járványhelyzet idején:
 • A 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet szerint temetéseken maximum 50 fő vehet részt. Kérjük, a temetéseket szűk családi körben szervezzék, a nyilvános gyászjelentések kihelyezését mellőzzék.
 • A 468/2020. (X. 29.) Kormányrendelet 4.§ szerint a temetésen résztvevőknek szájmaszk viselése kötelező.

A halálesetkor

Ha a haláleset lakáson, magánterületen történt, értesíteni kell a háziorvost, vagy ügyeletes orvost, aki a halottszemlét követően kiállítja a Halottvizsgálati bizonyítványt. Bizonyos esetekben kórbonctani vizsgálatot írhat elő. Az orvos értesíti a hozzátartozó által választott temetkezési szolgáltatót, aki az elhunytat elszállítja. Éjjel-nappal hívható ügyeletes telefonszámunk: 06-30-969-1537. Ha nem történik boncolás, kérésére munkatársaink az elhunytat felöltöztetik.

Ha a haláleset kórházban történt, fel kell keresni a kórházi osztályt, ahol az elhunytat utoljára kezelték. Itt átadják az elhunyt személyes tárgyait, tájékoztatást adnak a további teendőkről, az esetleges boncolásról, illetve hogy hol vehető majd át a Halottvizsgálati bizonyítvány. Érdemes már akkor ruhát vinni, melybe az elhunytat felöltöztetik. Hamvasztás esetén hálóing, pizsama vagy egy lepedő is elegendő lehet.

Rendkívüli halál esetén (öngyilkosság, baleset, idegenkezűség gyanúja) a helyszínen rendőri intézkedés történik és a hatóság minden esetben igazságügyi boncolást ír elő. A Halottvizsgálati bizonyítványt az igazságügyi orvosszakértő állítja ki. Az elhunyt hamvasztásához, temetéséhez hatósági engedély szükséges, melyet a halálesetkor intézkedő illetékes rendőrkapitányság állít ki.

Ki intézkedhet

A temetésről vagy hamvasztásról sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 1. aki a temetést szerződésben vállalta;
 2. akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
 3. végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
 4. az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik.

Anyakönyveztetés

Ahogy a születést és a házasságkötést, úgy az elhalálozást is anyakönyvezik. A Halotti anyakönyvi kivonatot az elhalálozás helye szerint illetékes önkormányzatnál állítják ki. Az anyakönyveztetéshez szükséges iratok:

 • a halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • ha házas volt, házassági anyakönyvi kivonata
 • ha elvált volt, a válást igazoló okirat
 • ha özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonta

Kérésére az anyakönyveztetést elvégezzük Ön helyett.

Hamvasztási engedély

Ha hamvasztás vagy urnás temetés mellett dönt, a hamvasztási engedélyt:

 • ha a haláleset kórházban történt vagy kórházi boncolás történt, akkor a kórház adja ki (a halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontjának lepecsételésével).
 • ha igazságügyi orvosszakértői boncolás történt, a halálesetkor intézkedő illetékes rendőrkapitányság adja ki (egy külön engedély formájában).
 • minden más esetben az elhalálozás helye szerint illetékes ÁNTSZ kirendeltség adja ki (a halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontjának lepecsételésével).

Kérésére a hamvasztási engedélyt beszerezzük Ön helyett.

Temetési módok

 • koporsós vagy urnás temetés
 • szórásos temetés: cégünk a velencei temető szóróparcellájában végez szórásos temetéseket. Egész évben igénybe vehető, költségkímélő temetési forma örök érvényű sírhellyel. (bővebben: www.szoroparcella.hu)
 • hamvasztás és urnakiadás: a hamvasztás után az urnát átadjuk Önnek, a hamvakkal a temetkezési törvény alapelveit szem előtt tartva szabadon rendelkezhet. A hamvak szétszórhatók, eltemethetők bárhol, ahol arra a terület tulajdonosa írásos engedélyt ad.
 • altemplomi elhelyezés: egyes templomokban lehetőség van urnaelhelyezésre, a hamvasztás után az urnát kérésére a választott templomba vagy plébániára szállítjuk.

A temetéssel kapcsolatos teendők

 • a temetés megrendelése: keresse fel irodáink vagy fióktelephelyeink egyikét, ahol megrendelheti a temetést, hamvasztást, kiválaszthatja a kegyeleti kellékeket. Munkatársaink pontos tájékoztatást adnak a további teendőkről.
 • sírhely: gondoskodni kell érvényes sírhelyről (koporsós temetés esetén legalább 25 évre). A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodásuk hiányában - a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható.
 • sírkőmunkák: ha meglévő sírhelyen már sírkő van, koporsós temetés esetén általában szét kell szedetni, urnás temetés esetén elegendő lehet a fedlapok levétele is. Urnafülke esetén névtábla készítésére lehet szükség. Meglévő sírkőbe már a temetést megelőzően bevésethető az elhunyt neve, így nem lesz szükség külön sírjelzőre, névtáblára.
 • szertartás: meg kell rendelni a temetési szertartást, mely lehet egyházi vagy világi. Esetenként előfordul, hogy a család egy tagja búcsúztatja az elhunytat. Fontos, hogy még mielőtt az egyházi vagy világi beszédmondóval időpontot egyeztet, érdeklődjön elérhetőségeinken a szabad temetési időpontokról.
 • koszorúk, virágok: cégünknél megrendelhetők a temetési koszorúk, sírcsokrok, díszek, egyedi virágkötészeti termékek. Katalógusunk megtekinthető a koszorúkötészet menüpontban.
 • gyászjelentés: a rokonok, ismerősök értesítése történhet telefonon, postai úton, a településen kihelyezett gyászjelentésekkel (temető, templom, forgalmasabb helyek, hirdetőtáblák), illetve újsághirdetés útján, például megyei hírlapban.
 • halotti tor: a halotti tor egy utolsó közös ünnep, mely az elveszítettről szól, s bár napjainkban már sokan elhagyják ezt a régi hagyományt, a temetést követő egyedüllét helyett a közös emlékezés, a régi történetek felelevenítése talán segíthet a gyász feldolgozásában is.

A temetést követően

A temetést követően köszönetnyilvánítást lehet közzétenni (például megyei hírlapban) azok felé, akik utolsó útjára kísérték az elhunytat.

Az anyakönyvvezető elindítja a hagyatéki eljárást és tájékoztatást ad a további teendőkről. Ha az elhunytnak volt bankszámlája, azt a hagyatéki végzés birtokában lehet megszüntetni.

Ha az elhunyt nyugdíjas volt, az elhalálozást a halálesetet követő 15 napon belül be kell jelenteni a nyugdíjfolyósító szerv felé (1997. évi LXXXI. törvény 97.§ (5)). A nyugdíj az elhalálozás hónapjának utolsó napjáig illeti meg a hozzátartozókat. (A nyugellátás kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik. Bővebben: Magyar Államkincstár)

Jogszabályok:

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról