logó
címfotólogó

Hamvasztás

Ha hagyományos urnás vagy szórásos temetést szeretne szervezni, vagy ha a hamvakat át szeretné venni tőlünk, mi rövid határidővel, teljes körűen elvégezzük a hamvasztást.

urna ravatalasztalon

A hamvasztás megrendelése

Irodáinkban gyakorlott munkatársaink segítenek a halálesetet követő teendőkben és a hamvasztás megrendelésében.

Iratok beszerzése

Ránk bízhatja a hamvasztáshoz szükséges iratok, a Halottvizsgálati bizonyítvány, a Halotti anyakönyvi kivonat és a hamvasztási engedély beszerzését is.

Halottszállítás és hamvasztás

 • Az elhunytat elszállítjuk a haláleset helyszínéről. Ha a haláleset otthon következik be, éjjel-nappal hívhat minket ügyeletes telefonszámunkon és munkatársaink rövid időn belül a helyszínre érkeznek. Amint a szükséges iratok rendelkezésre állnak, az elhunytat a hamvasztóüzembe szállítjuk.
 • Ha szükséges, munkatársaink az elhunytat a szállítás előtt felöltöztetik.
 • A krematóriumban szigorúan ellenőrzött, számítógép-vezérelt körülmények között megtörténik a hamvasztás, és a hamvak egy légmentesen zárt, műanyag urnabetétbe kerülnek.
 • A hamvakat tartalmazó urnát munkatársaink visszaszállítják a hamvasztóüzemből.

Kegyeleti kellékek

Széles kellékválasztékot biztosítunk díszurnákból, urnakoporsókból, és a későbbi hagyományos vagy szórásos temetéshez szükséges kegyeleti kellékekből. A honlapunkon megtalálható termékeket megtekintheti személyesen is irodáink bemutatótermeiben.

Temetés vagy urnakiadás

A hamvasztást követően temetésre vagy urnakiadásra kerülhet sor. Utóbbi esetben az urnát átadjuk Önnek, és a hamvakkal a továbbiakban Ön rendelkezhet.

Az urnakiadásról

A hatályos jogszabályok szerint a hamvakat az eltemetésre köteles személy részére ki lehet adni.

Ki az eltemetésre köteles személy

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • a) aki a temetést szerződésben vállalta;
 • b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
 • c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
 • d) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Szükséges iratok

Az urnakiadáshoz szükséges:

 • vagy az elhunyt erről szóló végrendelete,
 • vagy egy temető befogadó nyilatkozata (ahol hagyományos vagy szórásos temetésre kerül sor),
 • vagy az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzat által kijelölt temető üzemeltetőjének nyilvántartásba vételi nyilatkozata, melyben rögzíti, hogy Ön hol fogja a hamvakat a temetőn kívül elhelyezni vagy szétszórni. (Az ehhez szükséges nyomtatványt a hamvasztás megrendelésekor átadjuk Önnek.)

Szórás temetőn kívül

A hamvak temetőn kívül bárhol szétszórhatók, ahol a terület tulajdonosa erre előzetesen engedélyt ad. Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett vagy nincs végrendelet, a hamvak szétszórása esetén az eltemetésre köteles személynek nyilatkoznia kell arról, hogy az elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében.

Amire figyeljünk

Fontos, hogy a törvény szerint:

 • a temetési mód és végső nyughely megválasztása tekintetében „az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel kötelesek együttműködni”.
 • „A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.”, tehát a hamvakat idővel egy temetés, búcsúztató után el kell temetni vagy szórni végső nyughelyére és utána biztosítani kell a lehetőséget, hogy a nyughely előtt személyesen bárki leróhassa kegyeletét.

Ha az urnát külföldre szeretné vinni, ezt a hamvasztás megrendelésekor jellezze munkatársunknak, ugyanis ebben az esetben a műanyag urnabetétet a hamvasztóüzemben plombával is ellátják.